mandag, september 20

Nyheter

25 Latest Articles

Artikler fra mars 2017

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Varsel om dato for ordinær generalforsamling, Nardosletta Borettslag.Ordinær generalforsamling i borettslaget for 2017, er berammet til tirsdag, 09.05.2017.Saker som andelseierne ønsker behandlet av generalforsamlingen, må sendes styret på email; styret@nardosletta.no eller du kan levere dette pr br...

Les mer