onsdag, august 17

Nyheter

25 Latest Articles

Artikler fra april 2013

Generalforsamling 2013

Styret minner om årets generalforsamling som også i år avholdes i driftsbygningen i Einar Øfstis vei. Torsdag 2. mai kl 18.00. Enkel servering. Vel møtt :)


Maling til balkong + gulv

Sommersesongen nærmer seg og vaktmester minner om at terrassebeis til balkonggulvet samt grunning og maling til gelender innvendig samt håndlist fås utlevert kostnadsfritt ved hendvendelse pr mail eller sms :)


Oppstart malearbeider 2013

Maling av resterende 8-mannsboliger forventes påbegynt primo mai 2013. Hvert enkelt hus blir varslet med oppslag om tidspunkt for maling, slik at andelseiere kan fjerne møbler etc fra balkongene.


Jordfeil på utendørs belysning Balders vei

Parkeringsarealene ved Balders vei 1c/d/e er for tiden uten belysning pga jordfeil på aktuell strømkurs.Da vi går mot lysere tider vil utbedring av dette bli tatt samtidig med annet gravearbeid i borettslaget, vi forventer det vil være gravd nye kabler medio juni.


Forhåndsvarsel generalforsamling - 2. mai 2013

Ordinær generalforsamling avholdes 2. mai, og styret ber om at beboere/andelseiere som har saker som skal tas opp på generalforsamlingen legger et skriv i vaktmesters postkasse merket med Styret i Nardosletta Borettslag, Einar Øfstis vei 33b, 7033 Trondheim - eller sender en email til styret@nardosl...

Les mer