onsdag, august 17

Nyheter

25 Latest Articles

Artikler fra juli 2012

Privatrettslig parkeringsordning

Jf. generalforsamlingsvedtak 2012 vedrørende innføring av privatrettslig parkeringshåndheving. Leverandør har forskjøvet oppstart til september d.å. Styret finner dette akseptabelt da laget uansett ikke betaler for tjenesten før den er igangsatt.


Utbedringer av panelbord + annet tømrerarbeid

Siste nytt fra leverandør er forventet oppstart med bytte av enkeltvise panelbord på 8-mannsboligene rundt uke 34-35. Dette da bordkledningen er bestillingsvare.


Maling av hus

Alle husene vil bli malt iløpet av høsten 2012 + evt. våren 2013. Da malingsarbeid forutsetter noenlunde tørt vær er progresjonen lite forutsigbar, men styret håper de fleste husene kan være ferdigmalt sent 2012. Alle andelseiere må sørge for at malerne får nødvendig tilgang til balkongene, dvs balk...

Les mer