onsdag, august 17

Nyheter

25 Latest Articles

Overgang til avlåste ytterdører med adgangskontroll TS1000

Styret har besluttet at ytterdørene fom 17.02.2014 vil være avlåst. Nøkkelhull vil etterhvert demonteres slik at tilgang til huset kun oppnås ved bruk av chip. Informasjon om systemet samt utdeling av chipper mv er plassert i på tavle i trappehus.