tirsdag, oktober 04

Nyheter

25 Latest Articles

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017
Varsel om dato for ordinær generalforsamling, Nardosletta Borettslag.

Ordinær generalforsamling i borettslaget for 2017, er berammet til tirsdag, 09.05.2017.
Saker som andelseierne ønsker behandlet av generalforsamlingen, må sendes styret på email; styret@nardosletta.no eller du kan levere dette pr brev i postkasse ved driftsbygg vaktmester, innen fristen, 07.04.2017

Generalforsamlingen vil bli avholdt ved driftsbygg vaktmester, Einar Øfsties veg 33 B.