onsdag, august 17

Nyheter

25 Latest Articles

Forhåndsvarsel generalforsamling - 2. mai 2013

Ordinær generalforsamling avholdes 2. mai, og styret ber om at beboere/andelseiere som har saker som skal tas opp på generalforsamlingen legger et skriv i vaktmesters postkasse merket med Styret i Nardosletta Borettslag, Einar Øfstis vei 33b, 7033 Trondheim - eller sender en email til styret@nardosletta.no. Frist er fredag 12. april.


Mvh

Styret i Nardosletta Borettslag