Endring motorvarmerplasser/garasjeplasser

Publisert: 30 mai 2013

Grunnet høye månedlige administrasjonskostnader har styret besluttet å endre vilkår for leie av motorvarmerplasser og garasje.

Pris for garasje er justert opp med kr. 25,- til kr. 200,- pr mnd, dvs kr. 1200,- pr halvår.
Pris for motorvarmerplass er justert opp med kr. 25,- til kr. 100,- pr mnd, dvs kr 600,- pr halvår.

Det faktureres halvårlig, slik at minste leietidsrom for både garasje og motorvarmer er 6 mnd.

Feks. dersom man sier opp sin garasjeplass i mars vil man leie denne frem til utløpet av juni, og man får ikke refundert for ubenyttet tid.

Styret hadde valget mellom løsning som skissert over, eller en betydelig økning i månedlig kostnad.