Varsel om dato for ordinær generalforsamling 2012

Publisert: 20 apr 2012

Frist for å melde inn saker til ordinær generalforsamling: 30. april
Dato for generalforsamling: 24. mai.
Sted ikke fastsatt.

Klikk her for å se dokument som alle skal ha fått i posten.