Container for hageavfall

Publisert: 21 apr 2012

Ved Balders vei 7 har vaktmester igjen utplassert en container for hageavfall. Denne er kun tiltenkt vaktmesters bruk! Har du mindre mengder hageavfall (greiner, kapp) kan du hive disse i containereren. Hiv ikke noe annet søppel i containeren!