Overgang til avlåste ytterdører med adgangskontroll TS1000

Publisert: 13 feb 2014
Styret har besluttet at ytterdørene fom 17.02.2014 vil være avlåst. Nøkkelhull vil etterhvert demonteres slik at tilgang til huset kun oppnås ved bruk av chip. Informasjon om systemet samt utdeling av chipper mv er plassert i på tavle i trappehus.