Diverse filer i forbindelse med utbygging-utredning

Publisert: 6 mai 2012

Her er en del dokumenter/filer/info som er mottatt/utarbeidet i forbindelse med utredning av muligheten for utbygging av leilighetene, tidslinjen skal være noenlunde riktig:

Sak på generalforsamling 2010, utredning leiligheter

Arkitekttegning 8-mannsbolig, type I (tidlig utkast)

Regneark for beregning av kostnader (innspill ønskes)

14.3.2011: Eiendomsmegler1 har hatt takstmøte og vurdert leilighetenes salgsverdi etter en eventuell utvidelse, ut fra tegninger og styrets redegjørelse:
37m2 (73m2) - antatt salgsverdi pluss minus 2 000 000.
32m2 (63m2) - antatt salgsverdi pluss minus 1 850 000.
(Pr. mai 2012 vet vi at leiligheter i vårt borettslag har blitt solgt for kr. 60 000,- pr kvadratmeter/ca 1.8 mill uten at dette er direkte overførbart til utbyggingsprosjektet)

Infoskriv lagt i alle postkasser mars 2011

Mars 2011, etter infomøte: Utbyggingsgruppa opprettet.