Varsel om ordinær generalforsamling

Publisert: 14 apr 2015
VARSEL OM DATO FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NARDOSLETTA BORETTSLAG
 
Ordinær generalforsamling i Nardosletta Borettslag er berammet til tirsdag 22.05.18.
 
Saker som andelseierne ønsker behandlet av generalforsamlingen må sendes inn til styret på email styret@nardosletta.no, eller på brevpost til Styret i Nardosletta BRL, Einar Øfstis vei 33b, 7033 TRONDHEIM
 
INNEN 24.04.18.
 
Dette gjelder ikke ordinære styresaker.
 
Denne inkallinga er sendt til alle 'borteboende' andelseiere pr brevpost, samt lagt i alle postkasser pr. 01.04.2018
 
 
 
Nardosletta Borettslag
 
Styret