Privatrettslig parkeringsordning

Publisert: 25 jul 2012
Jf. generalforsamlingsvedtak 2012 vedrørende innføring av privatrettslig parkeringshåndheving. Leverandør har forskjøvet oppstart til september d.å. Styret finner dette akseptabelt da laget uansett ikke betaler for tjenesten før den er igangsatt.