Prøvekjøring av LED lyskastere

Publisert: 14 jan 2013

Styret har i samarbeid med en lokal leverandør av LED-belysning igangsatt utprøving av LED lyskastere på parkeringsplassen ved Einar Øfstis vei. Disse vil bli "prøvekjørt" gjennom vintersesongen 2012/13 da styret vurderer en større utskifting av alle utvendige lyskastere iløpet av 2013. De gamle halogen-lyskasterne er meget slitt og det er stadig vanskeligere å skaffe tilstrekkelig med reservedeler og kraftige nok halogenpærer til disse. I tillegg går det med mye tid på skifting av pærer, halogenlamper ryker relativt ofte i forhold til LED.

Det vil også bli montert opp et par bevegelsesstyrte utelysarmaturer over inngangsparti på hus i området for utprøving/demo av disse.