Oppstart malearbeider 2013

Publisert: 24 apr 2013
Maling av resterende 8-mannsboliger forventes påbegynt primo mai 2013. Hvert enkelt hus blir varslet med oppslag om tidspunkt for maling, slik at andelseiere kan fjerne møbler etc fra balkongene.