Om oss \  Styret  

Enter Title

Styret

 

Styret består av styreleder, nestleder og tre styremedlemmer. Styremøter avholdes omtrent en gang pr mnd eller når situasjonen krever det.
Styret velges av generalforsamlingen og som hovedregel velges medlemmer for 2 år. I tillegg velges varamedlemmer og valgkomitè.

 

Styret har ansvaret for den daglige driften av borettslaget, herunder planlegging av vedlikehold og økonomi samt behandling av søknader og henvendelser fra andelseiere og eksterne, og har arbeidsgiveransvaret for ansatte.

 

For 2016/2017 er styrets sammensetning som følger (valgt på generalforsamling 30. mai 2016):

 

Rune Øfsti Melhus, styreleder

Ida Sofie Myhr, nestleder

Unni Lundberg, styremedlem

Øyvind Moe, styremedlem

Harald Pøsinger, styremedlem & vaktmester