Enter Title

Pusse opp leiligheten?

Etter den nye Borettslagsloven står andelseiere stort sett frie til å gjøre endringer på alt av inventar, herunder pusse opp og renovere.

Ta hensyn til dine naboer! Vi bor tett på hverandre så husk husordensreglenes bestemmelser om nattero etter kl 22! Unngå hensetting av byggematerialer i fellesrom og trappegang.

HUSK: Du beholder et godt naboskap dersom du spør naboene dine om det er greit at du bråker litt sent på kvelden under oppussinga og holder naboene informert om hva som foregår. En nabo som vet at det blir støy kan ta sine forholdsregler eller reise bort hvis det passer slik - en overrasket nabo med søvnmangel kan fort bli irritert.

Lettvegger i leiligheten kan fritt endres på. For bærende betongvegger er det ok å bore hull til skruer feks for å henge opp bilder, men ikke mer omfattende ting enn dette.

Hulltaking i yttervegger (feks ved montering av varmepumpe eller kjøkkenvifte) er søknadspliktig. Samme gjelder for endringer som innbefatter fasaden, for eksempel oppsett av markise, hull til ventilator, innglassing av veranda, etc. Her finnes ikke eget skjema, skriv noen ord og beskriv hva som skal utføres.
NB: angående hull til ventilator må eksisterende hull (dersom dette finnes) benyttes, og dette kan eventuelt utvides. Vi ønsker færrest mulig antall punkter hvor fukt kan trenge inn i veggene.

Det forventes og forutsettes at alle arbeider blir foreskriftsmessig og fagmessig utført.

Så lenge du ikke har planer om å tukle med bærevegger eller andre ting som er kritiske for konstruksjonen, eller ønsker å gjøre visse endringer på fasade, vil søknad etter alt å dømme bli godkjent.

 

Refusjon for skifte av varmtvannsbereder, slukskifte og waterstop:
Vennligst ikke ta beløp angitt på søknadsskjemaet alt for høytidelig, dette økes hver år som følge av inflasjon etc.

Varmtvannsbereder
Borettslaget subsidierer utlegg på varmtvannsbereder hvis bereder er foreldet / upålitelig og vaktmesteren har fått beskjed og tatt befaring på berederen i forkant. Beløpet begrenses oppad til kr. 6000,- (pr sept. 2017 ) Dette forutsetter at berederen er over 15 år gammel ved utskifting.
Bereder på 120 l er mest vanlig, men dette kommer an på plass i skap, Evenetuellt også at de som bor i 1. etg kan flytte bereder over til egen kjellerbod. 

Støpejernsluk på bad
Borettslaget subsidierer utlegg på eldre støpejernsluk og avløpsrør til servant på badet. Vaktmesteren må få beskjed og foreta befaring i forkant. Beløpet begrenses oppad til kr. 3000 - pr. sept 2017.
Gjelder da meisling, støping, 1 meter rør til servant i gulvet og nytt Joti 75 mm sluk.

Waterstop lekkasjesikring
Dette er pålagt å montere ved bytte av bereder, beboer bekoster dette selv.
Elektriker må montere.

 

Ved utskifting av gamle støpejernssluk eller eldre varmtvannsbereder + waterstop refunderes kostnaden (begrenset oppad til et fast beløp) av borettslaget såfremt styret mottar fullstendig utfylt søknadsskjema med kopi av spesifisert faktura hvor det fremgår nøyaktig hva som er utført av arbeid. Skjema finner du under egen fane. Sluk/VVB må kontrolleres av vaktmester før arbeidet utføres, i motsatt fall bortfaller refusjon fra laget. Legg merke til nye krav FØR du monterer inn ny bereder, se søknad.