tirsdag, juli 05

Enter Title

Vaktmestertjenesten

Nardosletta Borettslag har en heltidsansatt vaktmester. Han heter Harald Pøsinger, har en støvtett mobiltelefon med vaktnr 45 96 09 06 (evt. 413 39 302) og har kjernetid mellom 08 og 15 hverdager. I helgene jobber han dersom det er behov for snørydding/strøing.

Laget har i tillegg en til to vaktmesterassistenter på deltid, avhengig av sesong. Tilsammen sysselsetter laget ca. 1,4 årsverk fordelt på disse to stillingene.

Vaktmester tar seg av alt av løpende og planlagt vedlikehold samt en del drifts- og administrasjonsoppgaver som er delegert fra styret. For alle spørsmål som handler om boligene og tekniske installasjoner er vaktmester riktig kontaktperson.
Andelseier er ansvarlig for alt av tekniske installasjoner i egen bolig/innenfor egne vegger. Skillet går ved innvendig kledning, utenfor dette er laget og således vaktmester ansvarlig.

Vaktmester disponerer en tilhenger som beboere på forespørsel kan benytte - såfremt dette ikke påvirker vaktmesters bruk av tilhenger.

Den enkleste måten å kontakte vaktmester på er ved bruk av epost til vaktmester@nardosletta.no. Alternativt å levere et brev i postkassa på vaktmesterkontoret.

Vaktmester kan også nås på vakttelefon; 45 96 09 06 (evt. 413 39 302).  VIKTIG ! Tekstmelding mottas kun på 413 39 302, det andre nummeret kan kun motta samtaler med den som har vakt der og da.

Merk at vaktmester fortrinnsvis skal kontaktes på telefon på dagtid. Unngå telefoner til vaktmester utenfor arbeidstid, såfremt det ikke gjelder akutte problemer som ikke kan vente til neste arbeidsdag. Sender du SMS så svarer han nok hvis mulig.

  

Kontaktskjema


CAPTCHA image
Skriv inn koden over identisk i feltet nedenfor.
Send