Enter Title

Borettslaget har 6 kildesorteringspunkt for hhv. restavfall, plastavfall og papp/papir. 

Vaktmester får stadig forespørsel fra beboere om å kaste avfall i vaktmestercontaineren. Har du mindre mengder med byggavfall etc. er det muligens plass til dette i vaktmesters container (dette vil variere etter sesong og fyllingsgrad). Alt sorterbart avfall skal som hovedregel i kildesorteringspunktene. 

Av og til vil kildesorteringscontainerne være fulle. Korrekt handlemåte vil være å gå til neste container og hive søpla der. I motsetning til gjengs oppfatning tar søppelbilen IKKE med seg avfall som er plassert ved siden av container. Så hiv IKKE avfall ved containeren, KUN OPPI! Søppelrester ved container fører til økte utgifter på hele laget, blant annet til opprydding (noe vaktmester IKKE skal være nødt til å bruke arbeidstid til) og rottegift/skadedyrsbekjempelse.