Avløpsrør på kjøkken eller bad er rørfornyet og krever retningslinjer ved arbeid på dette!

Da borettslaget har rørfornyet alle skjulte avløpsrør i hele huset, også de inne på ditt bad eller kjøkken, så vil alle arbeider som tilstøter dette på noe vis ved oppussing av bad / kjøkken, kreve at man benytter riktig metode ved arbeid på dette. Dersom dette ikke blir utført, så vil beboer selv måtte bekoste reparasjon av skadet installasjon på rørfornyingen, noe som fort beløper seg mellom 50-100 000,- kr.

Dvs at du som beboer som ønsker å få utført en oppussing av bad / kjøkken og som får igangsatt dette arbeidet av et firma eller ved egen innsats, må innhente eller sørge for at godkjent metode for arbeid på denne installasjonen er noe innleid firma har kunnskap om. Utførende rørfornyingsfima, Olimb, innehar kunnskap om dette og berørte innleide firma kontakter da de om godkjent metode. 

Dersom du har tett avløp og kun ønsker å åpne opp dette, så er det viktig at du benytter et middel som ikke "koker" inne i røret, da da dette vil skade rørfornyingen som er utført og man må renovere røropplegg påny etter mye arbeid med å fjerne ødelagt sone.

Maks temperatur på vann som benyttes i avløpet er 80 grader!