Vedlikeholds prosjektet som starter i Januar 2018, gjelder drenering utvendig på hvert bolighus og rørfornying av alle avløpsrør i disse. Det vil også bli lagt ny overvannsledning fram til nærmeste kommunale asfalt kant, slik at vi påkobles når kommunen har fått dette opp å gå om ca 5 år.

Før vi starter på hvert hus, så foretaes det bildetaking av alle leiligheter, dvs man får registrert hvordan utstyr er plassert og hva man kan forvente av arbeid for å utføre jobben. Dersom noen beboere mener en skade er oppstått i løpet av utført arbeid, så benytter man bilder for å sammenligne før og etter.

Uka før Rørfornyer Olimb AS kommer til ditt hus, så vil rørlegger, Nidaros VVS, gjøre klart huset slik at Olimb kommer til "dekket bord", dvs rørlegger demonterer synlige avløpsrør i kjeller og resetter disse i midlertidig plast fram til Olimb starter der. Leilighetene får demontert varmtvannsberedere som står i vegen for soil (avløp)  under kjøkkenbenken og eventuelle dusjkabinetter som står over gulvsluk på bad må også taes ut. Wc demonteres til slutt og vann og avløp i leilighetene blir sperret av for bruk fra da av og frem til den dagen wc blir remontert. Dere må da benytte vår nyinnkjøpte WC/Dusj vogn som er plassert strategisk nær kommunalt avløp / kumme. Dere får utlevert en nøkkel hver til denne.( Viktig at vi mottar denne nøkkelen snarest etter at huset er oppe og går igjen.) 

Det er særdeles viktig at dere IKKE benytter noen form for vann eller avløp i huset så lenge Olimb driver rørfornying, da vannsøl avbryter herdeprosessen i de nye rørene og en ekstrakostnad på 50-70.000 kr blir da resultatet. 

SG Entreprenør er ansvarlig for drenering av husene og legging av ny overvannsledning der dette ikke eksisterer pr. idag. Grunnmur for lagt 5 cm isolasjon opp til jordband og elvestein under verandaer blir byttet ut med nytt. Noe av asfalt foran inngangspartier må taes opp under dette arbeidet, men dette blir da reasfaltert til sommeren. SG skal også ordne ny nedgangsveg til Einar Øfstis veg 35.

Vi starter med 8 mannsboligene i Urds veg først, deretter Balders veg 4B og 1A-1G. Trolig står da Einar Øfstis veg for tur etter det og 4 mannsboligene til slutt. 

Eventuelle spørsmål kan stilles til vaktmester på 413 39 302 eller man følger med på oppslag og informasjon som blir gitt ut fortløpende i oppgang / postkasse.