Borettslaget har inngått en ny avtale med Get på kabel TV og bredbånd. Dette blir da pr idag levert via en koax kabel i bakken. Denne kabelen vil etterhvert, dvs om noen år, bli byttet ut med et fiberbredbånd.
I den nye avtalen er det avtalt at Get skal gjøre klart for fiberbredbånd til våre hus allerede nå i vår, april 2017.
Det vil da bli gravd nye traseer for fiber som legges klart til "noder" som vi da på et senere tidspunkt kan koble oss på når vi inngår ny avtale, mest sannsynlig, i 2020.

Arbeidet går raskt unna og estimert gravetid på 2-3 uker ser ut til å være godt innenfor det vi antok. Når rør ( for å legge fiber i, farge rød ) er lagt i bakken, så trekkes fiberkabelen (farge grønn ) gjennom denne og fram til nodene, dvs blanke skap / koblingsbokser som er utplassert fra før av, utenfor enkelte hus. Der vil fiberen "ligge klar" til å kunne taes i bruk ved neste avtalefornyelse om 3 år. Dette krever da at fiberkabel legges fra disse ytre boksene og inn i hver leilighet der, mest sannsynlig, en ny kontakt ordnes for fiber tilgang.

Grave traseen vil bli fyllt med matjord når berørt jord har satt seg. Antar at dette vil bli utført i løpet av mai mnd.