Alle husene vil bli malt iløpet av høsten 2012 + evt. våren 2013. Da malingsarbeid forutsetter noenlunde tørt vær er progresjonen lite forutsigbar, men styret håper de fleste husene kan være ferdigmalt sent 2012.
Alle andelseiere må sørge for at malerne får nødvendig tilgang til balkongene, dvs balkonger må være ryddet samt eventuelle markiser/levegger/skjermer må være demontert. Hvert hus blir varslet fortløpende om når det nærmer seg maling. Rekkefølgen blir 4-mannsboliger, 8-mannsboliger nedre del, 8-mannsboliger øvre del. Dagens farger videreføres.