Jf. generalforsamlingsvedtak 2012 vedrørende innføring av privatrettslig parkeringshåndheving. Leverandør har forskjøvet oppstart til september d.å. Styret finner dette akseptabelt da laget uansett ikke betaler for tjenesten før den er igangsatt.