tirsdag, juli 05

Nyheter

25 Latest Articles

EL bil Ladestasjoner - type Salto - Balders veg 7

Publisert: 24 okt 2019

    6 stk ladestasjon uttak for el bil er satt opp ved p-plass i Balders veg 7 og er aktivert og klare til bruk.       Da er vi igang, vi har fått montert nye el bil ladere i borettslaget og ser frem til at de taes i bruk av dere som har tatt el bil i bruk...

Les mer


Viktig ved oppussing bad / kjøkken !

Avløpsrør på kjøkken eller bad er rørfornyet og krever retningslinjer ved arbeid på dette! Da borettslaget har rørfornyet alle skjulte avløpsrør i hele huset, også de inne på ditt bad eller kjøkken, så vil alle arbeider som tilstøter dette på noe vis ved oppussing av bad / kjøkken, kreve at man b...

Les mer


Rehabiliterings prosjekt 2018 - Rørfornying og drenering

Publisert: 29 jan 2019

  Årsaken til rehabiliteringen utført i 2018 Borettslaget har det siste året, 2018, hatt en omfattende rehabilitering på avløpsnettet fra,1964, både inne og utvendig på husene. Dette var i en alarmerende dårlig forfatning og da var det tid for handling, ikke betraktning. ( siden d...

Les mer


Drenering og rørfornying starter i uke 2, 2018

Publisert: 5 jan 2018

Vedlikeholds prosjektet som starter i Januar 2018, gjelder drenering utvendig på hvert bolighus og rørfornying av alle avløpsrør i disse. Det vil også bli lagt ny overvannsledning fram til nærmeste kommunale asfalt kant, slik at vi påkobles når kommunen har fått dette opp å gå om ca 5 år. ...

Les mer


Info vedrørende GET og spørsmål TV / Bredbånd

Borettslaget har inngått en ny 3 årig avtale på TV og bredbånd med GET, fra 01.03.2017,  TV Alle beboere har nå gratis tilgang til GET boks ll, opptaksdekoder med innebygd moden og trådløs router. TV på nettbrett og smart telefon er også inkludert. I den nye avtalen...

Les mer


Graving og tilrettelegging av fiberbredbånd for 2020

Graving og tilrettelegging av fiberbredbånd for 2020

Borettslaget har inngått en ny avtale med Get på kabel TV og bredbånd. Dette blir da pr idag levert via en koax kabel i bakken. Denne kabelen vil etterhvert, dvs om noen år, bli byttet ut med et fiberbredbånd.I den nye avtalen er det avtalt at Get skal gjøre klart for fiberbredbånd til våre hus alle...

Les mer


Varsel om ordinær generalforsamling

VARSEL OM DATO FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NARDOSLETTA BORETTSLAG   Ordinær generalforsamling i Nardosletta Borettslag er berammet til tirsdag 22.05.18.   Saker som andelseierne ønsker behandlet av generalforsamlingen må sendes inn til styret på email styret@nardosletta.no,...

Les mer


Elektronisk dørlås er montert i alle hus

Låsesmed er ferdig med å montere elektroniske dørlåser pr. 25.9.2014. Da har altså alle ytterdører i hus og alle leilighetsdører fått elektronisk dørlås.


Overgang til avlåste ytterdører med adgangskontroll TS1000

Styret har besluttet at ytterdørene fom 17.02.2014 vil være avlåst. Nøkkelhull vil etterhvert demonteres slik at tilgang til huset kun oppnås ved bruk av chip. Informasjon om systemet samt utdeling av chipper mv er plassert i på tavle i trappehus.


Endring motorvarmerplasser/garasjeplasser

Grunnet høye månedlige administrasjonskostnader har styret besluttet å endre vilkår for leie av motorvarmerplasser og garasje. Pris for garasje er justert opp med kr. 25,- til kr. 200,- pr mnd, dvs kr. 1200,- pr halvår. Pris for motorvarmerplass er justert opp med kr. 25,- til kr. 100,- pr mnd, ...

Les mer


Generalforsamling 2013

Styret minner om årets generalforsamling som også i år avholdes i driftsbygningen i Einar Øfstis vei. Torsdag 2. mai kl 18.00. Enkel servering. Vel møtt :)


Maling til balkong + gulv

Sommersesongen nærmer seg og vaktmester minner om at terrassebeis til balkonggulvet samt grunning og maling til gelender innvendig samt håndlist fås utlevert kostnadsfritt ved hendvendelse pr mail eller sms :)


Oppstart malearbeider 2013

Maling av resterende 8-mannsboliger forventes påbegynt primo mai 2013. Hvert enkelt hus blir varslet med oppslag om tidspunkt for maling, slik at andelseiere kan fjerne møbler etc fra balkongene.


Jordfeil på utendørs belysning Balders vei

Parkeringsarealene ved Balders vei 1c/d/e er for tiden uten belysning pga jordfeil på aktuell strømkurs.Da vi går mot lysere tider vil utbedring av dette bli tatt samtidig med annet gravearbeid i borettslaget, vi forventer det vil være gravd nye kabler medio juni.


Forhåndsvarsel generalforsamling - 2. mai 2013

Ordinær generalforsamling avholdes 2. mai, og styret ber om at beboere/andelseiere som har saker som skal tas opp på generalforsamlingen legger et skriv i vaktmesters postkasse merket med Styret i Nardosletta Borettslag, Einar Øfstis vei 33b, 7033 Trondheim - eller sender en email til styret@nardosl...

Les mer


Trondheim Bilkollektiv kommer til Nardosletta!

Nardosletta Borettslag har inngått samarbeid med Trondheim Bilkollektiv, som innebærer at det vil bli plassert to biler på Nardoslettas område. Styret anser dette som økonomisk og samfunnsnyttig samt at det innebærer en stor fordel for andelseierne med bilkollektiv-biler i umiddelbar nærhet til bore...

Les mer


Ny samarbeidsavtale med Aalmo AS Elektriker

Styret har inngått samarbeidsavtale med Aalmo AS Elektriker. Avtalen innebærer rabatterte priser på arbeid og deler både for laget og den enkelte andelseier =) Nærmere informasjon om vilkår fås ved henvendelse til Aalmo (http://www.aalmo.no).  


Prøvekjøring av LED lyskastere

Styret har i samarbeid med en lokal leverandør av LED-belysning igangsatt utprøving av LED lyskastere på parkeringsplassen ved Einar Øfstis vei. Disse vil bli "prøvekjørt" gjennom vintersesongen 2012/13 da styret vurderer en større utskifting av alle utvendige lyskastere iløpet av 2013. De...

Les mer


Privatrettslig parkeringsordning

Jf. generalforsamlingsvedtak 2012 vedrørende innføring av privatrettslig parkeringshåndheving. Leverandør har forskjøvet oppstart til september d.å. Styret finner dette akseptabelt da laget uansett ikke betaler for tjenesten før den er igangsatt.


Utbedringer av panelbord + annet tømrerarbeid

Siste nytt fra leverandør er forventet oppstart med bytte av enkeltvise panelbord på 8-mannsboligene rundt uke 34-35. Dette da bordkledningen er bestillingsvare.


Maling av hus

Alle husene vil bli malt iløpet av høsten 2012 + evt. våren 2013. Da malingsarbeid forutsetter noenlunde tørt vær er progresjonen lite forutsigbar, men styret håper de fleste husene kan være ferdigmalt sent 2012. Alle andelseiere må sørge for at malerne får nødvendig tilgang til balkongene, dvs balk...

Les mer


Gatearrangement!

Styret har gleden av å informere om at EiendomsMegler 1 vil stå for gatearrangement med div. aktiviteter og gratis grillmat for våre beboere :) Dette vil foregå onsdag 13. juni ca kl 1630-1800 i området ved Balders vei 1E. Ytterligere info kommer i postkassene etterhvert!


Driftsmelding fra Loqal

Vår internett/kabeltv-leverandør Loqal oppgraderer to hovedsentraler. Arbeid vil pågå i perioden onsdag 30. mai kl 0100 til kl 0400.


Varmepumpe

Varmepumpe? Les dette! I januar/februar 2010 sjekket styret om det var lønnsomt med varmepumpe i våre leiligheter og innhentet tilbud fra flere aktører. Tilbudene er forlengst gått ut på dato og modellene som tilbys er antagelig forlengst erstattet med nyere modeller. Allikevel inne...

Les mer


Diverse filer i forbindelse med utbygging-utredning

Her er en del dokumenter/filer/info som er mottatt/utarbeidet i forbindelse med utredning av muligheten for utbygging av leilighetene, tidslinjen skal være noenlunde riktig: Sak på generalforsamling 2010, utredning leiligheter Arkitekttegning 8-mannsbolig, type I (tidlig utkast) Regne...

Les mer


Container for hageavfall

Ved Balders vei 7 har vaktmester igjen utplassert en container for hageavfall. Denne er kun tiltenkt vaktmesters bruk! Har du mindre mengder hageavfall (greiner, kapp) kan du hive disse i containereren. Hiv ikke noe annet søppel i containeren! 


Varsel om dato for ordinær generalforsamling 2012

Frist for å melde inn saker til ordinær generalforsamling: 30. april Dato for generalforsamling: 24. mai. Sted ikke fastsatt. Klikk her for å se dokument som alle skal ha fått i posten.


Info fra gammel webside

25.03.2011: Spørsmål og svar angående utbygging Styret har fått en henvendelse fra andelseier som stiller en del konstruktive spørsmål om utbyggingen. Disse er helt sikkert interessante for andre andelseiere. En del spørsmål står ubesvarte, dette vil bli oppdatert når konkret info foreligger. ...

Les mer


Test 01

 Da kjører vi en liten test på oppslagstavle-modul